INTERNATIONAL CONFERENCE ON NONLINEAR DYNAMICS AND COMPLEXITY
(NDC 2017)
JULY 3-5, 2017 – ŁÓDŹ, POLAND

 

Rector's Office
Rector's Office
Information Technology Centre of LUT
Information Technology Centre of LUT

Latest News

Conference Proceedings online are available here

Main organizers:

Institute of Applied Computer Science (Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej)
http://www.iis.p.lodz.pl

Lodz University of Technology (Politechnika Łódzka)
http://www.p.lodz.pl

Polish Information Processing Society - Lodz Branch (Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Łódzki)
http://www.pti.org.pl

Supporters:

Polish Mathematical Society (Polskie Towarzystwo Matematyczne)
http://www.ptm.org.pl

Polish Society of Mechanical Engineers and Technicians Lodz Branch (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Oddział Łódź)
http://simp.pl

Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering (Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej)
http://ptetis.ee.pw.edu.pl

Polish Academy of Science (Polska Akademia Nauk)
http://www.lodz.pan.pl

 

Rector of the Lodz University of Technology Professor Sławomir Wiak Ph.D., D.Sc.
https://www.p.lodz.pl/en/authorities

 

Mayor of Lodz Hanna Zdanowska
http://en.uml.lodz.pl/local_authorities/mayor_of_lodz/